Mutlu Anlarınızı Güvenle Aydınlatıyoruz.

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmeli ve Süreç Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak SıfırHatayı hedeflemelidir.Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak,çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

 

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizlekarşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekildesağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

 

Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek Pedaş San. ve Tic. A. Ş. çalışanları olarak hepimizin görevidir. 

Ürünler
Ürün Arama