Blog

ETÜV

ETÜV 

 TS EN60598-1 standardında madde 13.2.1 de bahsedilen bilya basınç deneyinde 125°C ortam sıcaklığı elde etmede kullanılır. 250°C ye kadar sıcaklık oluşturabilme özelliği vardır. Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlayan yalıtkan malzemeden dış bölümlerin ve akım taşıyan bölümleri veya SELV bölümleri konumunda tutan yalıtkan malzemeden bölümlerin ısıya karşı dayanıklılığı yeterli olmalıdır. Bilya basınç deneyi, tamamlayıcı yalıtım sağlayan aydınlatma armatürünün plâstik bölümlerine uygulanmamalıdır. Deney, seramik malzemeden bölümler üzerinde ve bağlantının yalıtımı üzerinde yapılmaz. Deney, en küçük sıcaklığı, akım taşıyan bölümleri veya SELV bölümleri konumunda tutan bölümler deneyden geçirilirken 125 °C, diğer bölümler için 75 °C olan Kısım 12’deki sıcaklık deneyi (normal çalışma) sırasında ilgili bölüm için belirlenen, çalışma sıcaklığının 25°C ± 5°C üzerinde bir sıcaklığa sahip ısıtma dolabı içinde yapılmalıdır. Deneyden geçirilecek bölümün yüzeyi, yatay konumda yerleştirilmeli ve 5 mm çaplı çelik bir bilya bu yüzeye karşı 20 N’luk bir kuvvetle bastırılmalıdır. Deney altındaki yüzeyin eğilmesi durumunda bilyanın bastırıldığı kısım desteklenmelidir. 1 saat sonra bilye numuneden ayrılır ve numune 10 saniye süreyle soğuk su içine daldırılarak soğutulmalıdır. İzin çapı ölçülmeli ve 2 mm’yi aşmamalıdır.