Teknik Bilgi

Dış Aydınlatma Hesabı

Armatürler tek bir düzlemde ışık yaymazlar ,küresel şekilde ışık yaydıkları için biz hesaplarımızda bu kürenin her bir metreküpündeki ışık şiddetini ve parıltı şiddetini hesaplayabilmeliyiz...

Esas olan aydınlatma şiddeti ile beraber "PARILTI" " şiddetidir...

Örnek hesaplamada görüldüğü gibi armatürün ışık şiddeti ve ışık yayılım karakteristiği aydınlatma pozisyon, parıltı ve ışık şiddetini direk etkileyen unsurdur...

Armatür yüksekliği yol açıklığına göre seçilir...İki armatür arası mesafe de viraj, kavşak, düz yol gibi etkenleri göze alarak ve gerekli hesaplamalar ile belirlenmelidir.

Gördüğüm pek çok projede Calculüx benzeri hazır programlardan yararlanılarak çizilmiş "Doğrusal Yol ve Caddelerde " doğru sonucu verebilen fakat eğimli yollarda yanlış sonuç veren ve yollarda dönüşlerde / virajlarda "Kör Noktalar " oluşturan ve kazalara sebep verebilen sonuçlar ortaya çıkmaktadır...

Parıltı (Luminance) (L, cd/m2)Parıltı L harfi ile gösterilir. Birimi cd/m2’dir. Yüzeyin birim alanından belli bir doğrultuda yayılan ışık şiddeti ile ilgili bir kavramdır. Işık yayan yüzey kendisi ışık üreten bir lamba veya ışık geçiren bir armatür yüzeyi gibi birincil ışık kaynağı olabileceği gibi, başka bir kaynaktan ulaşan ışığı yansıtan ikincil bir ışık kaynağı da olabilir.


Işık Şiddeti (Luminous Intensity) (Ι, cd)
Işık şiddeti birim zamanda belli bir doğrultuda yayılan ışığın yoğunluğu ile ilgilidir. Akan bir suyun debisi ile karşılaştırılabilir. Ι harfi ile gösterilir. Birimi candela (kandela okunur) ‘dır.

Yol Yüzeyi Parıltısının Düzgünlüğü

Cisimlerin iyi görülebilmeleri ve sürücünün görme konforu bakımından yol yüzeyinde mümkün olduğu kadar düzgün bir parıltı dağılımı istenir. Parıltı dağılımı iki faktörle verilir. Bunlardan birincisi bileşke veya toplam parıltı faktörü, yolun gözlemciden itibaren 60 m ile 160 m arasında 100 m’lik hesap alanında en küçük parıltı değerinin ortalama parıltı değerine oranı ile boyuna düzgünlük faktörü de her şeritin orta çizgisi üzerinde bulunan bir gözlemci için o şeritin orta çizgisi boyunca iki lamba arasındaki en küçük ve en büyük parıltı değerlerinin oranı ile tanımlanır ve U1 = Lmin / Lmax Ile gösterilir.