Blog

IP Daldırma Tankı

 TS EN60598-1 standardında madde9.2.8 ve 9.2.9 deki bahsedilen IP daldırma deneyleri yapılır. IPX7 ve IPX8 rakamları belirlenir. IPX7 geçici daldırma deneyidir. IPX8 1metre derinlikte basınç oluşturarak yapılan daldırmadır. Armatüre hiçbir şekilde güvenliliği bozacak su girmemelidir. Su geçirmez (ikinci karakteristik IP rakamı 7 olan) Aydınlatma armatürleri, devre dışı bırakılır bırakılmaz, su yüksekliği aydınlatma armatürünün en üst yüzeyinin yukarısından en az 150 mm ve en alt yüzeyinin yukarısında 1 m olacak biçimde, su içine 30 dk süreyle daldırılır. Basınçlı su geçirmez (ikinci karakteristik IP rakamı 8 olan) Aydınlatma armatürleri, lâmbayı çalıştırmak suretiyle veya başka uygun bir yöntemle aydınlatma armatürünün mahfaza sıcaklığı, deney tankındaki su sıcaklığını 5 °C ile 10 °C arasında aşıncaya kadar ısıtılır. Sonra aydınlatma armatürü devre dışı bırakılır ve beyan en büyük daldırma derinliğine karşılık gelen basıncın 1,3 katı olan bir su basıncına 30 dk süreyle maruz bırakılır.