Blog

Isı Deney Köşesi

 TS EN60598-1 standardında madde12.4-12.5 ‘de belirtilen ISIL DENEYLERİ yapar. ISIL deney yapmada sıcaklık ölçümünde harici bir datalogger mevcuttur. Bu datalogger sayesinde sıcaklık ölçümleri yapılarak ISI kabininde bulunan varyak ile istenilen ve/ veya standartta belirtilen AC beyan geriliminde max.300V ‘a kadar test numunesini besleyebilir ve de deney için 40°C ye kadar ortam sıcaklığı oluşturabilir. Aydınlatma armatürünün hiç bir bölümü (lâmba dahil), aydınlatma armatürü içindeki besleme bağlantısı veya montaj yüzeyi, güvenliği bozabilecek bir sıcaklığa Yükselmemelidir. İlâve olarak, aydınlatma armatürü çalışma sıcaklığında iken; elle dokunulması, tutulması, ayarlanması veya kavranması amaçlanan bölümler bu amaç için aşırı sıcak olmamalıdır. Aydınlatma armatürleri, aydınlatılan cisimlerin aşırı ısınmasına yol açmamalıdır. Raya monte edilen aydınlatma armatürleri üzerine monte edildikleri rayların aşırı ısınmasına yol açmamalıdır.