Blog

Kızaran Tel Cihazı

TS EN60598-1 standardında madde13.3.2 deki deneyleri TS EN60695-2-10 standardına göre yapar. Isınan ortamlarda kullanılan veya çalışması esnasında ısı üreten ürünlerinizin ısıya olan dayanıklılığını ve alevlenebilirliğini test eder. Bu deneyde 650°C , 850°C ve 1050°C de ısıtılmış olan telin test numunesine 30sn temas edilerek numunenin alev alması sağlanır ve de 30sn içerisinde malzeme sönüp sönmemesi ve de damlama varsa numuneden 200mm aşağıya yerleştirilmiş bir ipek kağıdı yakıp yakmamasına bakılır. Bölümler, 650 °C’ye kadar ısıtılmış nikel kromlu kızaran tel kullanılarak deneye maruz bırakılır. Herhangi bir alev veya numunede kızarıklık, kızaran telin çekilmesinden sonra 30 saniye içinde sönmeli ve yanar veya erimiş durumdaki herhangi bir damla, numunenin 200 mm ± 5 mm altına yatay olarak yayılmış ve ISO 4046-4 Madde 4.187’de belirtilen tek katlı ipek kâğıdı tutuşturmamalıdır. Aydınlatma armatürlerinin yanar haldeki damlalara karşı etkin bir engel teşkil etmesi veya yalıtım malzemesinin seramik olması durumunda bu maddedeki özellikler uygulanmaz.