Blog

LM 79 Işık Küresi Spektrofotometre Nedir ?

IŞIK KÜRESİ

Işık küresinde aşağıdaki ölçümler yapılmaktadır.

 - Armatür toplam ışık akısı ( lumen)

- Chromaticity

- CCT değerleri (Kelvin)

- Renksel Geriverim(CRI) - Dalga boyları

 - Lumen/watt ölçümleri yapılır LED’li bir ışık kaynağının toplam ışık akısını ölçmek için iki farklı aygıt kullanılabilmektedir.

1- Fotometre Baslıklı Bütünleştirme Küresi

 Bu yöntemde fotometre baslığı, bütünleştirme küresinde detektör olarak kullanılmaktadır. Küre iç yüzeyi, dağıtıcı, yansıtma faktörü bire yakın ve tamamen mat bir boya ile boyanmıştır. Ayrıca küre içinde ışık kaynağından çıkan ısınların doğrudan doğruya fotometre baslığına gelmesini önleyen, aynı mat boya ile boyalı bir de ekran bulunmaktadır. Bu yöntem kullanılırken toplam ışık akısı ölçülmesi istenen LED’li ışık kaynağı, toplam ışık akısı bilinen başka bir ışık kaynağı ile mukayese edilmektedir. Bu ışık kaynağına yardımcı lamba da denilmektedir.

2- Spektroradyometreli Bütünlestirme Küresi

 Bu yöntemde fotometre baslıklı bütünleştirme küresinin sahip olduğu spektral uyumsuzluk hataları gözlemlenmez. Bu nedenle yöntem daha avantajlıdır. Bu yöntem kullanılarak ışık kaynağının toplam spektral ışık akısı ölçülür ve eşitlikler yardımı ile ışık kaynağının toplam ışık akısı bulunur.